Zaboravljena lozinka?

Za generiranje nove lozinke unesite Vaše korisničko ime, a zatim kliknite na tipku 'Pošalji e-mail'. Nakon toga će sistem automatski poslati daljnja uputstva na Vaš e-mail. Potrebno je pročitati taj e-mail i postupiti kako je naloženo.