Dokumentacija i uslovi upisa u auto školu po kategorijama

 • AM
  • lična karta,
  • 16 godina starosti,
 • A1
  • lična karta,
  • 16 godina starosti,
 • A2
  • lična karta,
  • 18 godina starosti,
 • A
  • lična karta,
  • 24 godina starosti,
 • B
  • lična karta,
  • 16 godina starosti (za polaganje ispita 17 godina),
 • C1
  • lična karta,
  • vozačka dozvola sa kategorijom „B“,
  • 18 godina starosti,
 • C
  • lična karta,
  • vozačka dozvola sa kategorijom “B“ ili „C1″,
  • 18 godina starosti,
 • C1E
  • lična karta,
  • vozačka dozvola sa kategorijom „C1″,
  • ljekarsko uvjerenje za kategoriju „CE“,
  • 18 godina starosti,
 • CE
  • lična karta,
  • vozačka dozvola sa kategorijom „C1″,
  • ljekarsko uvjerenje za kategoriju „CE“,
  • 21 godina starosti,
 • D1
  • lična karta,
  • vozačka dozvola sa kategorijom „C1″ ili „C“ upisanom u dozvolu min. 2 godine,
  • 21 godina starosti,
 • D
  • lična karta,
  • vozačka dozvola sa kategorijom “C“ upisanom u dozvolu min. 2 godine,
  • 24 godina starosti,