1. UPIS U AUTO ŠKOLU

  Izuzetno je važno da odaberete kvalitetnu auto-školu sa dobrim i iskusnim instruktorima. Ovo će vam značajno olakšati polaganje vozačkog ispita i skratiti vaše vrijeme do dobijanja vozačke dozvole. Predlažemo vam da provjerite web stranice izabrane auto-škole i pogodnosti koje vam ta auto-škola pruža (mogućnost odloženog plaćanja, kvalitetne instruktore, dobar vozni park, mogućnost on-line prijavljivanja, poklone ili bonuse,…)

  Potrebna je sljedeća dokumentacija:
  CIPS + kopija lične.

  Na kraju se potpisuje ugovor o osposobljavanju sa auto-školom.

 2. TEORETSKA NASTAVA
  Teorijska obuka kandidata se sprovodi grupno u učionici izabrane auto-škole kroz predavanja i vježbe. Broj nastavnih sati za B kategoriju je 20. Poslije završene obuke iz poznavanja propisa pristupa se polaganju istih.
 3. POLAGANJE POZNAVANJA PROPISA U SAOBRAČAJU
  Polaganje teorijskog dijela ispita (tzv. testova) se obavlja nakon završene obuke za testove. Polaganje se vrši pred komisijom koju organizuje Ministarstvo obrazovanja. Teorijski ispit se polaže u učionici pravnog lica koje organizira vozački ispit. Ispit traje 60 minuta i da biste ga položili potrebno je da imate tačno 90% od ukupnog broja bodova.
 4. POLAGANJE POZNAVANJA PRVE POMOĆI
  Nakon uspješno položenog ispita iz testova, kandidat sa potvrdom o položenim testovima i knjižicom koja mu se da u autoškoli izlazi na polaganje iz poznavanja prve pomoći koja se obavlja u Crvenom krstu/ križu općine u kojoj je kandidat nastanjen.
 5. LJEKARSKI PREGLED

  Ljekarsko uvjerenje je preduslov stupanja u proces obuke. Potrebno je obaviti ljekarski pregled u zdravstvenoj ustanovi za vozača motornog vozila za kategoriju koju želite. Bitno je napomenuti da preko pojedinih auto-škola možete da dobijete uput za obavljanje ljekarskog pregleda pri čemu imate popust na cijenu istog.

  Pored ovoga potrebno je da donesete kopiju lične karte i CIPS prijave kako bi se izvršio upis u knjigu kandidata, te potpisao Ugovor o obuci. Ljekarsko uvjerenje košta do 60 KM, a spisak medicinskih ustanova koje izdaju ljekarsko za obuku za vozača možete dobiti prilikom informativnog razgovora.

  Preporuka je da ljekarski pregled uradite neposredno prije praktične obuke kako vam ne bi istekao do samog polaganja vozačkog ispita.

 6. OBUKA IZ UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM

  Nakon polaganja prve pomoći kandidat otpočinje sa procesom obuke u dogovoru sa instruktorom. Način i vremenski raspored obuke na vozilu prilagođava se individalno svakom kandidatu, a broj časova za B kategoriju je 35.

  Praktična obuka ili obuka vožnje podrazumjeva osposobljavanje kandidata za samostalno i bezbjedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu. Sprovodi se na uređenom poligonu za praktičnu obuku i na javnom putu u uslovima slabog, srednjeg i jakog intenziteta saobraćaja, u naseljenom mestu i van njega.

 7. POLAGANJE ISPITA IZ PRAKTIČNOG DIJELA (VOŽNJE)

  Nakon uspješno završene obuke na vozilu kandidat izlazi na polaganje iz upravljanja vozilom. Polaganje se vrši pred komisijom koju organizuje Ministarstvo obrazovanja.

  Polaganje praktičnog ispita vožnje na poligonu i u saobraćaju.

 8. PREUZIMANJE UVJERENJA O POLOŽENOM VOZAČKOM ISPITU
  Nakon uspješno položenog praktičnog dijela ispita, dobijate uvjerenje o uspješno položenom ispitu i podnosite zahtjev za izdavanje vozačke dozvole.
 9. PREUZIMANJE VOZAČKE DOZVOLE U MUP-U
  Sa svim potrebnim papirima odlazite u MUP na teritoriji općine u kojoj imate prebivalište i vadite novu vozačku dozvolu.