Šta je sve potrebno za upis u auto školu?

 • da kandidat ima navršene godine starosti propisane zakonom za kategoriju za koju se obučava
 • važeća lična karta
 • uplata cjelokupnog iznosa ili dijela iznosa obuke, u skladu sa dinamikom i načinom plaćanja auto-škole u kojoj se obučavate

Starosni uslovi za pojedine kategorije

Pravilnikom o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače propisano je da obuka kandidata može započeti najranije 12 mjeseci prije nego što kandidat za vozača ispuni starosni uslov iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Da biste mogli polagati određenu kategoriju morate imati navršen odgovarajući broj godina, i to:
 • AM, A1 - 16 godina
 • A2- 18 godina
 • A- 24 godine, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine (u tom slučaju, ako položite za A2 kategoriju sa 18 godina, A kategoriju možete polagati sa 20)
 • B, B1 – 18 godina, obuka vozača za B kategoriju može se vršiti sa navršenih 16 godina, a sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit – polaganje, po položenom ispitu dobijaju probnu vozačku dozvolu, sa rokom važenja od jedne godine (koja nosi određena ograničenja; vidjeti pod „probna vozačka dozvola“ u dijelu „Dokumenta“)
 • C1, C1E - 18 godina
 • C, CE, D1, D1E - 21 godina
 • D, DE - 24 godine
 • F - 16 godina
 • M - 15 godina

Uslovi posjedovanja dozvole za određene kategorije

Obuka za određene kategorije ne može započeti ukoliko kandidat već ne posjeduje neku drugu kategoriju:
 • Vozačku dozvolu za kategoriju BE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju B,
 • Vozačku dozvolu za kategoriju C1E mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C1,
 • Vozačku dozvolu za kategoriju CE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C,
 • Vozačku dozvolu za kategoriju D1E mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju D1,
 • Vozačku dozvolu za kategoriju DE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju D,
 • Vozačku dozvolu za kategorije C i C1 mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju B,
 • Vozačku dozvolu za kategoriju D mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C najmanje 2 godine,
 • Vozačku dozvolu za kategoriju D1 mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C1 najmanje 2 godine.

U zavisnosti od toga koje kategorije posjedujete, za polaganje novih kategorija pohađate skraćene kurseve teorijske obuke ili ih nemate, kao i manje časova praktične obuke.