Vozački ispit se sastoji iz dva dijela - teorijskog ispita i praktičnog ispita.

Teorijski ispit

Polaže se nakon odslušane obuke i traje 60 minuta. U zavisnosti od kategorije za koju polažete dobijate 3 odnosno 4 stranice sa ispitnim pitanjima. Kod A i B kategorije u pitanju su 3 stranice ispitnih pitanja sa 42-45 pitanja čiji zbir bodova iznosi 100, dok se kod C i D kategorije dodaje još jedna stranica čija pitanja nose dodatnih 30 bodova.

Za uspješno položen teorijski ispit potrebno je da sakupite minimum 90% bodova (90 bodova za A i B kategoriju i 117 bodova za C i D kategoriju)

Praktični ispit

Praktični ispit se sastoji iz:

  • upravljanja vozilom na uređenom poligonu za praktičnu obuku i
  • upravljanja vozilom u saobraćaju na javnom putu.

Na dijelu praktičnog ispita koji se polaže na uređenom poligonu za praktičnu obuku izvode se poligonske radnje na propisani način.

Na dijelu praktičnog ispita koji se polaže u saobraćaju na javnom putu, potrebno je da:

  • upravljate vozilom na navedenoj trasi, u skladu sa pravilima saobraćaja, postavljenom saobraćajnom signalizacijom i znacima koje daju ovlaštena službena lica
  • izvedete na propisan način radnju čije je izvođenje određeno na označenom mjestu ili označenom dijelu trase,
  • se ponašate na način kojim nećete ometati, ugroziti ili povrijediti druge učesnike, kao i da preduzmete sve potrebne mjere radi izbjegavanja ili otklanjanja opasnih situacija nastalih ponašanjem drugih učesnika u saobraćaju, ako sebe ili drugog time ne dovodite u opasnost,
  • prikažete tehniku vožnje koja omogućava upravljanje vozilom na bezbjedan i ekonomičan način i ima najmanji štetni uticaj na životnu sredinu.

U skladu sa naprijed navedenim, potrebno je da na praktičnom ispitu pokažete da ste stekli potrebna znanja i vještine za samostalno i bezbjedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu.

Pri izvođenju ispitnog zadatka dužni ste da postupate u skladu sa naredbama ispitivača.

Zabranjena je upotreba mobilnog telefona u toku vožnje.

Vrijeme koje je navedeno kao očekivano za kretanje određenim dijelom trase ne obavezuje Vas u bilo kojem smislu.

U opisu ispitne trase, na raskrsnici na kojoj skrećete, naveden je naziv ulice kojom se krećete nakon skretanja