Uputstvo o registraciji

Sistem www.testovi.ba zahtijeva registraciju korisnika prije pristupa on-line testovima. Registracija je nužna iz razloga jedinstvene identifikacije korisnika, što između ostalog omogućuje svakom korisniku da prati i analizira rezultate svojih testova koje je obavio u prethodnom periodu.

Postupak registracije

Postupak registracije na sistemu testovi.ba je krajnje jednostavan:

 1. navedete Vaš validan e-mail
 2. odaberete odgovarajuću lozinku
 3. potvrdite odabranu lozinku i
 4. kliknete na 'Registriraj se'

Napomena: kao i u drugim sistemima, korisničko ime, odnosno navedeni e-mail mora biti jedinstven. U slučaju da ste odabrali e-mail koji već postoji u bazi, dobit ćete poruku o grešci.

Važno: e-mail kojeg navedete mora biti Vaš lični i mora biti validan!

Potvrda (verifikacija) nove registracije

Sistem www.testovi.ba koristi uobičajen metod za verifikaciju novoregistriranih korisnika. Postupak se sastoji u sljedećem:

 1. nakon što ste unijeli pristupne podatke prilikom registracije, sistem automatski šalje e-mail na navedenu e-mail adresu sa naslovom "Potvrda kreirane registracije",
 2. proslijeđeni e-mail morate otvoriti na uobičajen način,
 3. u tekstu e-maila se nalazi i odgovarajući link (poveznica) sa tekstom "kliknite ovdje" na kojeg trebate kliknuti i time potvrditi svoju registraciju,
 4. potvrdom registracije ćete automatski biti ponovo preusmjereni na sistem www.testovi.ba, sa porukom o uspješnoj (ili neuspješnoj) registraciji,
 5. pristup on-line testovima Vam je sada omogućen nakon što se prijavite na sistem.

Prijava na sistem

Nakon uspješne potvrde registracije pristup on-line testovima Vam je omogućen. U tom smislu je prvo potrebno prijaviti se. Postupak je sljedeći:

 1. prvo kliknemo na izbornik 'Prijava' ili direktno na izbornik 'Testovi',
 2. nakon prikaza prijavne forme unesemo
 3. e-mail,
 4. pristupnu lozinku i
 5. na kraju kliknemo na 'Prijavi se'.

Lozinke

U slučaju da smo zaboravili pristupnu lozinku možemo kliknuti na link (poveznicu) 'Zaboravili ste svoju lozinku?'. U tom slučaju je potrebno prvo navesti korisničko ime, nakon čega će Vam sistem automatski poslati odgovarajući e-mail sa daljnjim informacijama.

Lozinka se nakon registracije u svakom trenutku može promijeniti. Postupak je da se prvo prijavimo na sistem, nakon čega nam se aktivira izbornik 'Profil' u gornjem desnom uglu. Nakon otvaranja profila, kliknemo na link (poveznicu) 'Promijenite Vašu lozinku' i unesemo novu lozinku po želji.

Napomena: pristupne lozinke su enkriptirane naprednim 256-bitnim algoritmom i nemoguće ih je spoznati. Zato u slučaju da smo lozinku zaboravili, možemo samo kreirati novu nakon odabira opcije 'Zaboravili ste svoju lozinku?'.

Sigurnost

Sistem www.testovi.ba ulaže sve raspoložive resurse kako bi se osigurala sigurnost ličnih podataka. Vaši su podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, iskrivljenja odnosno krivotvorenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa ili neovlaštenog izdavanja.

Obavijest o promjenama

Svaka promjena načina registracije, prijave i rada na sistemu testovi.ba bit će objavljena uz ovo objašnjenje, na početnoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.