Prijava na sistemVažno obavještenje za postojeće korisnike


Nova verzija sistema testovi.ba je bazirana na novoj tehnologiji i u potpunosti je redizajnirana u odnosu na prethodni sistem. Pored toga što donosi novi, bolji i efikasniji dizajn, nova verzija razriješava i prethodno uočene nedostatke.

Jedan od takvih unapređenja je i novi način registracije i pristupa sistemu. Naime, u prethodnom sistemu registracija je bila bazirana na korisničkim imenima, što se pokazalo kao neodgovarajuće obzirom da ta imena moraju biti jedinstvena. Zato je u novom sistemu to promijenjeno i registracija je od sada bazirana na email-ovima, koji su jedinstveni sami po sebi.

Iz tog razloga je potrebno izvršiti ponovnu registraciju za sve, čak i za postojeće korisnike. Sa novim sistemom se lista obavljenih testova u ranijem sistemu resetuje na nulu.

Za uvid u način rada sistema, možete obaviti demo testiranje bez potrebe registriranja:

 Demo on-line test