Pitanja iz katalogaPitanja na on-line testovima

Pitanja koja se prikazuju na on-line testovima su identična zvaničnim pitanjima iz službenih testovnih kataloga i u potpunosti su u skladu s Pravilnikom. Pitanja su organizirana u četiri grupe:

  • pitanja iz poznavanja pružanja prve pomoći,
  • pitanja iz poznavanja zakona i propisa,
  • saobračajni znakovi i
  • raskrižja.

Uvijek novi testovi

Svaki put kad pokrenete novi on-line test, dobit ćete putpuno drugi set pitanja u odnosu na bilo koji ranije završeni test. Pitanja se biraju po slučajnom odabiru iz on-line baze podataka koja sadrži sva pitanja iz službenih tetsovnih kataloga (testova).


On-line testovi

www.testovi.ba

Uz pomoć sistema testovi.ba obezbjeđujete najbrži i najlakši put do uspješno položenih testova, a time (nakon položenog praktičnog dijela ispita) i do vozačke dozvole.

Svim kandidatima želimo uspjeh i sigurnu vožnju!

www.testovi.ba