Analiza rezultataPratite i analizirajte Vaše rezultate

Sistem testovi.ba je dizajniran s posebnim akcentom na individualni pristup svakom korisniku.

To između ostalog znaći da svaki korisnik može pratiti rezultate koje je postigao u prethodnim testovim, te na taj način analizirati stupanj ovldanaog znanja iz teorije.

Jednim klikom do prethodnih rezultata

Svaki korisnik ima mogućnost da prikaže svoje dosadašnje rezultate koje je postigao na prethodnim testovima. Prikaz rezultata je u formi tablice i na pregledan način daje uvid u postavljena pitanja, moguće odgovore, odgovore koje je korisnik naveo, kao i prikaz tačnih odgovora. Pored praćenja napredovanja u ovladavanju testnih pitanja, ova opcija je i u funkciji učenja - 'učenja na prethodnim greškama'.


On-line testovi

www.testovi.ba

Uz pomoć sistema testovi.ba obezbjeđujete najbrži i najlakši put do uspješno položenih testova, a time (nakon položenog praktičnog dijela ispita) i do vozačke dozvole.

Svim kandidatima želimo uspjeh i sigurnu vožnju!

www.testovi.ba