Responsive designResponsive design

Sistem testovi.ba je dizajniran na takav način da se može koristiti na svim uređajima koji imaju pristup Internetu. Podrška za desktop i prenosne računare, tablete i mobilne telefone se podrazumjeva.

Pri tome, korisnici sa svoje strane ne moraju učiniti ništa jer se sistem prilagođava uređaju na kojem se izvršava i automatski podešava dimenzije i izgled svojih stranica dimenzijama uređaja.

Brzina i efikasnost

Sistem testovi.ba je od samog starta razvijen sa ciljem da se maksimizira njegova brzina, a samim tim i efikasnost u cjelini. Količina informacija koja se razmjenjuje između korisnika s jedne, i samog sistema s druge strane, je svedena na minimum. To, kao i činjenica da su svi moduli sistema interno visoko optimizirani, omogućuje nesmetano sprovođenje testova prilagođenih svakom pojedinačnom korisniku.


On-line testovi

www.testovi.ba

Uz pomoć sistema testovi.ba obezbjeđujete najbrži i najlakši put do uspješno položenih testova, a time (nakon položenog praktičnog dijela ispita) i do vozačke dozvole.

Svim kandidatima želimo uspjeh i sigurnu vožnju!

www.testovi.ba